Kiến Thức Tài Chính

Cách định hướng tạo dựng sự tự do tài chính

tdtt

Khi thực hiện bài tập này,có rất nhiều người ghi ra rất nhiều chi phí nhưng nguồn thu vào lại chỉ có một khoản thu duy nhất là lương(hoặc hoa

Phương pháp quản lý tài chính với “6 cái lọ”

111710_11__96419_964_2538579

Quỹ tự do tài chính FFA, bạn không bao giờ được tiêu tiền trong quỹ này, chỉ dùng nó để đầu tư tạo ra thu nhập thụ động. Những người

Sống sao với mức lương 6 triệu một tháng

tien

Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ lớn. Tiền

Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính

istock_000009705273medium3

Thông thường, chúng ta có thể mong muốn tổng số phần trăm chi phí giảm khi công ty phát triển và đạt tới mức hiệu quả kinh tế theo quy