giám đốc tài chính

Ý nghĩa của các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

ceo-cpo-cfo-chro-cco-cmo-la-gi

John & Linh: Vậy là chúng ta vừa trao đổi về một số thuật ngữ chỉ chức danh cơ bản trong doanh nghiệp ngày nay. Hy vọng mọi người sẽ